Till Lihkkus huvudsida

Hundutställning.
Bestämmelserna har under årdens lopp ändrats en hel del. Därför har vi tyvärr tagit bort all gammal info om utställningar.

Lihkkus Banner

Korrekta, aktuella utställningsregler kan Du läsa om hos Svenska Kennelklubben

Obs! Olika regler för olika raser. Se till att läsa om vad som gäller för Svensk lapphund.

Missa inte Mia Sandgrens utmärkta bok Att visa hund på utställning


Ställa ut hunden utomlands?

Munkorg

Skaffa en munkorg och ha med i bagaget! Du kan komma i situationer, där t ex bilen havererar och du måste åka med tåg eller andra samfärdsmedel inom ett visst land. I Tyskland är det exempelvis stränga regler om att hunden måste bära munkorg på tåg etc. I vissa länder i Europa krävs munkorg när man rastar hunden i en park etc. Ta gärna med dig en munkorg i bagaget för säkerhets skull. Det har vi alltid, trots att vi har en snäll utställningshund som banne mig inte behövt någon munkorg.

EU-pass för hunden

Hunden skall numera ha ett eget s.k. EU-pass. I detta pass antecknar veterinärer fortlöpande alla hundens vaccinationer.

Observera, att trots innehav av EU-pass, skall hundens inresa i Sverige alltid anmälas till Tullen, endera genom

 • att Du går genom det röda tullfiltret

 • eller om tullen är obemannad genom att ringa till tullstationen (kolla tel nr på tullens hemsida.
  Den regeln gäller stenhårt enligt uppgifter från Tullverket och Jordbruksverket.
vad gäller regler om EU-pass för hunden och krav på avmaskning etc o och införselregler i ollika länder, md i Kolla noga med Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben och resp. lands ambassad. Reglerna ändras nämligen ideligen!

Tidigare har följande gällt:

När Du reser hem till Sverige från något EU-land, t ex Tyskland, krävs att hunden blivit avmaskad mot dvärgbandmask före hemresan. Numera (år 2014) skall hunden avmaskas 1-2 dagar innan återinresan i Sverige. Rävens bandmask är ingen lek. Den kan också smitta människor via bärplockning och kan leda till döden för människor, och har också lett till döden i några fall varje år ute i Europa. Avmaska! Och ät aldrig någonsin mer råa, osköljda bär ute i skogen. Det är det tyvärr slut med i Sverige.

På stora tyska internationella utställningar finns en "Amt-tier-arzt" - dvs tjänsteveterinär - som avmaskar hunden, antecknar och stämplar i hundens EU-pass.

Köp gärna på apoteket ut avmaskningsmedlet "Drontal comp. vet." som skall ges i en dos av 2 tabletter för hund som är ca 20 kilo tung. Receptritt.

Det är nämligen mycket smart att ha eget avmaskningsmedel med sig på resan för att vara garderad, ty vissa preparat som man har i utlandet godkänns inte här i Sverige för avmaskning mot rävens bandmask!

Godkända preparat måste innehålla "Prazikvantel".

Obligatorisk anmälan om införsel av hund

Observera, att enligt information från Tullverket måste anmälan alltid göras, även om hunden reser på EU-pass i laga ordning.

Vid inresan gå genom det röda tullfiltret och anmäl att Du åker tillbaka hem till Sverige med hunden och visa upp hundens EU-pass.

Obs! De flesta tullfilter är nu för tiden obemannande. Men enligt såväl skriftlig som muntlig information från Tullverkets olika tjänstemän vet jag till 100 % att anmälan om återinförsel av hund ändå måste anmälan görs per telefon. Fråga Tullverket vilka rutiner och telefonnummer som är aktuella, beroende på om du kommer med tåg eller flyg.


Tullens information har tel nr 0771-520 520 (om det int ändrats igen).

När Du passerar tullen skall Du alltid gå genom RÖDA TULLFILTRET , dvs att Du självmant deklarerar att Du har hund med Dig. ty annars kan någon nitisk tullare få konstiga idéer om hundsmuggel.

I övrigt kan Du kontakta Jordbruksverket avdelning "Hund och katt".

Numera utfärdar veterinären alltså ett s.k. EU "hundpass" som skall gälla för hunden livet ut. Hundpasset skall medföras vid utlandsresa och bevaras lika omsorgsfullt som ett människopass.

Samtliga dokument som krävs för införsel MÅSTE medföras i original. Förvara HUNDPASSET på ett mycket säkert sätt under Din resa. Lägg det inte i en resväska hur som helst. Om resväskan blir stulen, vad händer då? Kommer Du in igen med hunden om passet är borttappat, undrar jag? Spara alltid alla färdbiljetter, och andra bevis som kan styrka hur länge Du varit borta och var Du varit någonstans.

Viktigt, spara alla handlingar som ligger till grund för veterinärens Rabies-vaccinationer, blodprovsvar om Rabies etc, ty om EU-passet skulle förkomma, så är det nämligen den enda möjligheten att få ett nytt utfärdat att Du kan visa upp alla dessa handlingar för veterinären.

EU-passet får inte slarvas bort. Men vad händer om man får bagaget stulet? Drabbas av hotellbrand och räddar sig ut i sista stund men blir av med alla ägodelar och hundpasset? Själv skulle jag nog rädda hundpasset först och sedan hunden och slutligen mig själv :-)

Ställa ut i Danmark

Obs! Reglerna om avmaskning ändras ideligen, så du bör kolla noga med Svenska Kennelklubben (SKK) och Jordbruksverket. Reglerna ändras ju så ofta att vi känner att vi inte längre törs ta något ansvar för all information på denna sida.

Europeiskt sjukförsäkringskort för människa

Om Du reser utomlands till EU/EES-länder, glöm inte att skaffa Dig det nya Europeiska sjukförsäkringskortet som Du kan beställa enkelt uppkopplad mot Försäkringskassan.

Kortet ger Dig rätt till medicinsk nödvändig vård. Tag också med Dig "strippen" till Din hemförsäkring, med de uppgifter som finns där, så blir det lättare att skaffa SOS-hjälp för Ditt eget vidkommande, om något skulle gå snett på utlandsresan.

Jordbruksverket säger: kontakta alltid veterinärmyndigheten i det land Du avser att resa till, eller landets ambassad här i Sverige.

Detta kan inte nog understrykas. I vissa länder krävs att rabiesvaccinationens påfyllnad måste göras en gång om året. Gå inte på när veterinären säger att "det här vaccinet gäller i 3 år". Det finns olika regler i olika länder. Det finns människor som hamnat i trubbel i t ex Frankrike när hunden bara haft -års-vaccinationen mot rabies, därför att den inte gäller där i det landet, oavsett vad det står i EU-passet, trotts att vi är med i EU. Kontrollera alltid med ambassaden tillhörig det land/länder som du skall åka till. Kontrollera alltid med Jordbruksverket och även med SKK (Svenska Kennelklubben). Om Du skall ställa ut hunden i utlandet är det alltid 1-års-vaccinationen som gäller och inget annat! Reglerna ändras också ideligen, så kontrollera och tag inte några uppgifter på vår hemsida här som en exakt vetenskap!

Vaccinera i tid

Obs! I praktiken brukar det ta ca 6 månader, innan du kan resa ut med hunden från och med den första rabiesvaccinationen.

Ställa ut i utlandet forts. högerspalten

Utomlands med hunden, forts.

Hållpunkter

ID-märkt hund får av distriktsveterinären Spruta nr 1 (mot rabies).
En månad senare senare Spruta nr 2 (mot Rabies och och leptospiros). Leptospiros-vaccination är inte längre obligatorisk men rekommenderas.
Vaccination mot valpsjuka skall ske med 2 års intervall. Be veterinären kolla detta!

Om det är första gången som hunden förbereds för utlandsresor, brukar veterinären ge spruta nr 2 mot leptospiros en månad efter första leptospirossprutan.

Fortsättningsvis måste hunden alltså varje år (inom 365 dagar!) få en ny rabiesspruta, dvs omvaccineras, för att slippa gå igenom den omständliga proceduren som gäller första gången.

Angående Rabiesvaccinationen

Observera! Att det är det sista-datum för vaccinationens giltighet som står i passet som räknas och inget annat. Så om det i passet står att rabiesvaccinationen gäller till och med den 17 oktober, så kan du absolut inte stanna kvar t ex i Tyskland den 20 oktober och nonchalant tro att du har 45 dagar på dig att omvaccinera hunden!

Visserligen har Rabisin giltighet på 1 år och 45 dagar, men det som gäller i alla lägen är sista giltighetsdatum som står angivet i EU-passet och absolut inget annat!

Därför - omvaccinera hunden INNAN du reser ut ur Sverige! Kolla själv alla regler. De ändras så ofta att vi inte kan ta ansvar för det som är står skrivet.

Du kan givetvis omvaccinera hunden i utlandet, men för vissa vacciner gäller andra giltighetstider än i Sverige och det är alltid det sistadatum som står i hundens EU-pass som är det som gäller. Därför - omvaccinera hunden INNAN du reser ut ur Sverige.

Det finns ett vaccin som har giltighet i 3 år, men folk som åkt med hund i utlandet med sådant vaccin har råkat ut för trassel hos nitiiska tulltjänstemän som inte behärskat EU-reglerna som är fullt klara att det är det datum som står i passet som är det gällande.

Dessutom accepterar inga utställningsarrangörer något annat än att rabiesvaccinationen bara skall vara gällande i ett år. Så skall du ställa ut hunden i utlandet är det ettårsregeln som gäller! .

Anm. Visserligen förekommer det att hundar som vaccinerats med ett nytt speciellt vaccin bara behöver omvaccineras vartannat resp. vart tredje år och får det annoterat i EU-passet. Icke förty är det så att om hunden skall ställas ut i Finland eller i Tyskland (säkerligen gäller samma sak även i andra länder), så får rabies-vaccinationen inte vara äldre än ett år.

Sammanfattningsvis - utställningshunden skall omvaccineras en gång om året! Och Det är alltid sista datum i EU-passet som är det som gäller, och inget annat.

Efter det att hunden blivit godkänd, ansöker Du hos veterinären om EU Hundpass.

När hunden fått godkänt blodprov, återgår Du till veterinären som annoterar vaccinationerna i hundens HUNDPASS Vid återinresa från vissa länder krävs dessutom friskintyg.

Leptospiros (ej obligatoriskt) och valpsjukevaccinering vartannat år.

Ã…terinförsel av hunden till Sverige

.

Avmaskning

Tips. För säkerhets skull kan det vara smart att redan innan utresan kolla på Internet vilka distriktsveterinärer som finns på orten, så att du kan klara av det här med avmaskningen även om du inte skulle få tag i utställningsveterinären.

Enligt uppgift finns ej heller alltid veterinär på alla utställningar i utlandet. Kontakta alltså utställaren (t ex via e-post) och hör Dig för, innan Du reser ut ur Sverige. Enligt uppgift MÃ…STE en veterinär i utlandet se till att hunden ätit upp avmaskningsmedlet och skall då utfärda ett intyg om detta.

I övrigt kontrollera noga med Jordbruksverket

Åka Finlandsfärja med hunden

På däck nr 9 har Viking Line en pytteliten fyrkantig sandlåda ca 120 x 120 cm i storlek med ca 40 cm hög pinne i mitten. Tanken är att hunden skall göra ifrån sig där. Vår och andras erfarenhet är att man med lock och pock kan förmå hanhunden att kissa där, särskilt om andra hundar redan testat denna hundtoalett.

De flesta hundar vägrar att bajsa på båten och är sprickfärdiga när de kommit iland. Det kan inte nog poängteras, rasta hunden noga innan ombordstigningen och ge den ingen mat, så blir den inte heller bajsnödig. Se till att Du har rejält varma ytterplagg, ty det blåser som attan där uppe på däck, och vid dålig väderlek är det vidrigt.

På Finlandsfärjorna finns inget krav på munkorg eller placering i bur. Man kan resa med hunden i hytt, och man kan åka hiss med den och gå runt på de flesta ställena på båten med undantag av restaurang, cafeteria etc. Hunden kan rastas på översta däck, där det finns en liten sandlåda med en pinne i mitten för hundarna att använda som latrin.

På Gotlandsfärjan SF 1500 finns hundsalong. Munkorg krävs ej. På SF 750 krävs att hunden förvaras i läckagefri bur.

Norge och Finland har inga krav på munkorg

Det går utmärkt att ta hunden på spårvagn och buss. Varning för linjebussar i Finland som trafikerar i stället för järnväg, t ex sträckan Helsingfors-Hamina etc. Du måste alltid i förväg anmäla till bussbolaget att Du avser resa med hund, men Du har ingen som helst garanti att få åka med bussen om det finns en passagerare som förklarar sig vara allergisk mot hund. I Finland är det därför resa med tåg som gäller, eller egen bil.

Varning för krav på munkorg på vissa färjor samt i Östeuropa, Tyskland, Italien etc

Varning! I Du bör skaffa en munkorg till hunden och ha med Dig i bagaget, ty i flera länder finns olika restriktioner, bl.a:
 • Danmark:
  På tåg skall mellanhund och stor hund bära munkorg. Hund får ej tas med på bussen (undantag ledarhund) - uppgift från DKK kansli och olika bussbolag samt konstaterat på ort och ställe.

 • Tyskland:
  På tåg, S-bahn och buss skall mellanhund och stor hund bära munkorg. Hund får på vissa orter ej tas med på pendeltåg resp. i T-bana - uppgift bl.a. från tyska järnvägens webbplats och från turistbyrå i tyskland.

 • Italien:
  På buss skall hunden ha munkorg. Sak samma på vissa platser, t ex marknader - uppgifter från vana utställare.

Samtliga estniska rederier och tyska rederier kräver munkorg på hunden om den inte sitter i bilen eller bussen hela resan. Stena Line (bl.a. sträckan Göteborg - Fredrikshavn) har samma regler, att om inte hunden sitter i bilen på bildäck, så krävs munkorg. Varning dock för att hund i bil på bildäck när det är hett sommarväder. Det har på Stena Lines färjor enligt uppgift inträffat att hundar avlidit av värmeslag när de suttit inne i en bil.

För övrigt varnar man i ett artikelinlägg i Hundsport nr 7-8/2005 för att resa med hund på Stena Line. Uselt ordnat. Dåliga anvisningar, man får inte vara någonstans, snorkig, burdus och otrevlig personal, påstås det. Skall man till Danmark åker man lämpligen Öresundsbron och Stora Bält.

Om man skall resa från Helsingfors till Tallinn är det Eckerö-linjens fartyg som gäller. Där krävs inga munkorgar. Nordlandia har till och med egen stor salong för resande med husdjur.

På Tallinks snabba katamaran är munkorg obligatorisk.

Kolla alltid vad som gäller för det land Du ämnar besöka

I Litauen är det vanligt att ägare till stora hundar har munkorg med sig när de rastar hunden. De brukar normalt ha munkorgen hängande i kopplet och sätter på den när de möter andra hundar pga risk för hundslagsmål.

I Bratislava, Slovakien gäller munkorg på allmänna färdmedel. Där finns speciella parker där hundarna får var lösa. Enligt Bratislavas ordningsstadga måste man plocka upp hundbajs, men ingen gör det.

I Slovakien har munkorgar setts i bruk på utställningsplatsen, och då på hundar av följande raser: vlacar, saarloos och rysk ovtcharka.

Ha alltid med ett extra koppel i reserv. Använd inte flexikoppel. Använd bara ett fast standardkoppelkoppel (längd 1,8 meter, bredd 18 mm).


Vad är ringträning?

Det är kurser som anordnas för att hund och ägare skall få chansen att lära sig hur man uppträder i en utställningsring, hur hunden skall ställas upp inför domaren etc.

Här i Stockholm anordnas i Svenska Kennelklubbens garage i Spånga tämligen regelbundet s.k. ringträning. Håll koll på radannonserna i SKK:s tidning Hundsport. Tyvärr förekommer det uppfödare som inte bryr sig om att informera sina valpköpare om den här träningsmöjligheten.

Sök på Google

Inofficiella utställningar

Ett utmärkt sätt för nybörjaren att öva sig och hunden i utställningsteknik är att delta i s.k. drive-in-utställningar som anordnas med jämna mellanrum. Till en drive-in behöver man inte anmäla sig i förväg, bara infinna sig på ort och ställe.

I SKK:s medlemstidning Hundsport finns också annonser om sådana här "drive-ins". Här i Stockholm brukar Svenska Pudelklubben (SPK) och Stureby lokala kennelklubb anordna stora välbesökta, inofficiella utställningar.

Det är ganska smart att börja ställa ut hunden på några inofficiella utställningar för att få kläm på hur man beter sig på en utställning. Alla uppfödare är tyvärr inte alltid på alerten när det gäller att upplysa sina köpare om sådant.

Det är inte heller så lätt för en nybörjare att hitta rätt i utställningsväsendet, utan att få hjälp av erfarna utställare. Det är EXAKT av den anledningen som vi publicerat den här webb-sidan.

På inofficiella utställningar hittar Du för det mesta mer eller mindre vana och hjälpsamma utställare som kan föra Dig in i utställningsväsendets alla mysterier! Var inte blyg, utan fråga Dig fram och läs Dig till kunskap. Så har vi gjort

Officiella utställningar

I tidningen Hundsport som Du får som medlem i Svenska kennelklubben (SKK) finns kommande utställningar förtecknade under avdelningen "SKK-NYTT". Postgiroblanketter som tillika fungerar som anmälningsblankett kan Du få från SKK, varifrån Du också kan få utställningsbestämmelserna som Du måste känna till. Du måste också vara medlem i SKK för att få ställa ut på SKK:s officiella utställningar!Förteckning över färjor till utlandet och rederier

Hur hålla hunden torr och ren på utställning?

Ãen om utställningen är inomhus, så är rastplatsen utanför utställningshallen, och alls inte under tak!

Step-in är ett populärt regnskydd. Hunden kliver in med framtassarna i två små hål och sedan drar man anordningen över hunden och drar igen med ett blixtlås över ryggen. Det kan förvisso skydda lappisens mage, men han blir ändå blöt och skitig om tassarna.

0Vi har tagit efter Afghan-utställarna och från Gustaf & Evita måttbeställt en regnoverall i andasmaterial som Lihkku kan få ha på sig i situationer där det fullständigt ösregnar. Pris ca 900 kronor.

Bilburen?

Med hjälp av www.viamichelin.com kan Du planera resrutten, och få avstånd och körtid uträknad.

Själva åker vi aldrig någonsin utan att ha en GPS i bilen. I Hannover var gatubelysningen i stort sett släckt tidigt på morgonen (energibesparing på gång?). Det var totalt nermörkt. Utan GPS hade jag haft stora svårigheter att hitta påfarten till den motortrafikled som gick till mässan. Med GPS:en kunde jag helt koppla av och köra enligt dess muntliga anvisningar. Sväng höger om 30 meter, gick snacket. Det gick knappt att se att det ens fanns en körväg in till påfarten.

Försäkringar?

Skaffa gärna en extra försäkring som täcker motorhaveri i utlandet, så Du får hjälp med assistans, bärgning, hotellvistelse tills bilen reparerats, och om så behövs hjälp med att skaffa fram en hyrbil för fortsatt resa. Om föraren blir sjuk, hjälp med hemtransport etc.

Vi har hade tecknat försäkring en gång när vi for till Tyskland.

Den försäkring som vi hade tecknat hade vi verkligen nytta av den när vi råkade ut för en liten malör på Autobahn i Tyskland. Försäkringsbolaget betalade till och med självrisken på 1500 kronor för vår hyrbil och övernattning.

Ett bra tips är. När Du kör på Autbahn, t ex A1 håll reda på VAR du befinner Dig geografiskt genom att hålla koll på de små skyltarna utmed vägkanten med siffor i stil med 392 som anger antal kilometer från Autobahns början. Då vet bärgaren var Du befinner Dig och slipper lösliga uppgifter till en bärgare att Du befinner Dig "någonstans efter Osnabrück på väg söderut", för det har ingen vägassistans någon som helst hjälp av.

Med bil Stockholm - Trelleborg mot kontinenten

Tips! Första stopp: Rastplats vid Svartån ca 23 mil från Stockholm på höger sida. Lätt att missa om man kommer med hög fart, kolla på vägmätaren och var beredd. inns toaletter och bord under tak att sitta vid.

Nästa stopp: Ljungby Stop efter ytterligare 22 mil. Dåligt med Ljungby är att hundar ej äger tillträde till restaurang och cafeteria.

Lämpligt tankställe är OK-macken i Gumslöv ca 57 mil från Stockholm, några mil efter Hälsingborgs-avfarten. Sista chansen att få något att äta utmed vägen, om man är på väg till Trelleborgs nattfärja. Bra ställe att rasta hunden. Lämpligt att tanka bilen i Sverige, eftersom bensinen är dyrare i Tyskland. För den som har gott om bensin i tanken, finns en bensinstation vid färjeläget i Trelleborg som också har korv och hamburgare.

Hemfärd Trelleborg - Stockholm

Lämpligt rastställe. Kör ned i Gränna. På huvudgatan på höger sida strax innan stora Torget finns en kiosk där man kan köpa all möjlig färdiglagad mat. Ett bra Vandrarhem som accepterar hund finns nere vid hamnen.

Till sidans topp


-- Uppdaterad: 2021-01-31***