Till Lihkkus huvudsida

Kristallens Lihkku ( Svensk Lapphund ). Protokoll, mentalbeskrivning

Lihkkus Banner

  Info in English about Swedish MH (Mental test) for dogs

PROTOKOLL MENTALBESKRIVNING HUND (MH)
- Resultat från genomfört MH-test med godkänt skottprov hos Svenska Brukshundsklubbens (SBK).

Kristallens Lihkku (Svensk Lapphund). PROTOKOLL MENTALBESKRIVNING.
Arrangör: Svenska Brukshundsklubben, Sörmland.
Plats: F18, Flottiljvägen 80, Tullinge: Datum: 2002-06-15.
Hundens fullständiga namn: KRISTALLENS LIHKKU; Reg nr : S35518/01;
Födelsedatum: 2001-05-03; Ras: Svensk Lapphund: Kön: Hanne.
Fader: CAHPPES ILLU (Reg nr : S18570/97) - Moder: KRISTALLENS GIRMA (Reg nr S15025/95).

Mentalbeskrivning - Avskrift av original.

 1. Lihkkus MH-protokoll (Lihkkus testresultat i tabell)

 2. De 10 huvudmomenten (MH-testets huvuddelar)

 3. MH med Lihkkus egna ögon (Lihkkus personliga uppplevelse - kåseri)
Lihkkus - i protokollet förkryssade - testresultat visas
- dels med tecknet (x)
- dels med
Röd text.
Lihkku i gröngräset, sommaren 2002
Foto av Lihkku vid den tid det begav sig

(x) Godk. skott (x) Genomförd MH

Tabellen visar MH-testets poäng i skalan 1-5 samt i sista kolumnen genomsnittet räknat på 32 Svenska lapphundar

Moment

1

2

3

4

5

Snitt för
Sv. Lapphund

1a. KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt -morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. (x) Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt.
Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla 3,8
1b. KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. (x) Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller. 3,6
1c. KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och eller bitförsök. (x) Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar,
svarar med kontaktbeteende.
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. 3,1
2a. LEK 1
Leklust

Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. (x) Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. 3,5
2b. LEK 1
Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. (x) Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet. 3,2
2c. LEK 1
Dragkamp

Biter ej. (x) Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper 2,6
3a. JAKT
Förföljande

Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer
långsamt.
Kan öka farten. Fullföljer.
(x) Startar med hög fart,
(x) målinriktad - bromsar in vid bytet.
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. 2,5
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.
Griper ej, nosar på
(x) föremålet.
(x) Griper tveksamt
eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släp-
per.
Griper direkt. Behåller
bytet i minst 3 sek.
1,7
4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. (x) Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka aktivitets-
höjningar.
Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig, Växlar snabbt aktiviteter. 3,2
5a. AVST. LEK
Intresse

Engageras ej av figuranten.
Ointresserad.
Kontroll, avbrott förekommer. (x) Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg.
Upprepade startförsök.
2,8
5b. AVST. LEK
Hot/Agg.

(x) Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. Första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. Första och andra del. 1,3
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet Går fram till den dolda, men talande figuranten (x) Går fram till figuranten med låg kroppsställning och eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp. 2,9
5d. AVST. LEK
Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. (x) Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. 2,3
5e. AVST. LEK
Samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. (x) Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiva figuranten till fortsatt lek. 2,1
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. (x) Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. 2,8
6b. ÖVVERRASKN.
Hot/agg

Visar inga hotbeenden. (x) Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. 2,0
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram, Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. (x) Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp. 2,8
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

(x) Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. 1,7
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse.

(x) Inget intresse för overallen. Stannar upp Luktar tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen, Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager 1,6
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

(x) Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter. 2,7
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. (x) Går fram till skramlet utan hjälp. 3,4
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla

(x) Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. 1,5
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

(x) Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager. 1,3
8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden (x) Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker. 2,4
8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. (x) Kontrollerar/handlar mot båda spökena. kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. 3,3
8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. (x) Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. 2,7
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. (x) Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp. 3,2
8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figuranten bjuder. (x) Tar kontakt själv.
Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla. 3,8
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. (x) Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. 2,9
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. (x) Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet. 2,5
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. (x) Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott.
Avbryter efter tydliga flykttendenser/

avstår skott.

2,8

Anm. Lihkku testades vid 13 månaders ålder. MH-testet bör genomföras tidigast när hunden är 12 månader och ej senare än 24 månaders ålder. Genomsnittet bygger även på Svenska lapphundar som testats EFTER 24 månaders ålder.

Tillbaka till sidans topp

Mentalbeskrivningen tar normalt ca 45 minuter.

Mentalbeskrivning Hund -behövs det?

 1. Aveln påverkar hundars beteende. Mentalbeskrivning Hund (MH) är ett utmärkt mätverktyg som säkerställer kvalitetsmärkt avel.

  Om valpköparna kräver att föräldradjuren är mentalbeskrivna, så kommer uteslutande mentalt sunda hundar att framavlas. MH utgör alltså en kvalitetsgaranti.

  Sverige ligger mycket långt fram på det här området genom MH som utvecklats av Svenska Brukshundsklubben.

  År 1997 var redan 8000 hundar beskrivna. Andra länder har också visat intresse för att från svensk sida få hjälp med funktionärsutbildning för MH-tester.

 2. Om hundägaren äger kännedom om sin hunds mentala status, så ökar förutsättningarna för att hunden hanteras så riktigt som möjligt i samband med lydnadsträning och annan dressyr.

MH-testets 10 huvudmoment

 1. Hundens kontaktförmåga med främling. (Testledaren tar hunden med sig. Kroppsvisitering. Tandvisning)

  - Önskvärt att hunden inte visar sig vare sig reserverad eller överdrivet inställsam, och att den kan samarbeta med andra människor.

 2. Hundens lekbeteende. (Okopplad hund.Lek med trasa. Dragkamp)

 3. Hundens jaktbeteende(Jakttrasa zig-zag-dras snabbt ca 8 meter från hunden).

  - Bra jaktbeteende underlättar inärning och dressyr.

 4. Hundens förmåga att koppla av. (Stillastående under 3 minuters tystnad).

  - Önskvärt att hunden kan koppla av.

 1. Avståndslek. Hundens vilja att ta kontakt med en främling på avstånd och att samarbeta med främlingen. (En "Häxa" kommer ut ur skogen på ca 40 meters avstånd. Häxan demaskerar sig, gömmer sig i en buske, pratar med hunden, uppfordrar till lek).

  Detta moment mäter hundens nyfikenhet samt vilja att lämna föraren och vilja att själv uppfordra till lek.

 2. Hundens reaktioner vid hastigt uppdykande större föremål. (Plötsligt flyger en uppstoppad mansoverall upp). - Önskvärt att hunden snabbt kan skaka av sig obehaget.

 3. Hundens ljudskänslighet. (En grövre metallkedja dras över korrugerad plåt gömd i ett buskage, det s.k. skramlet).

  - Önskvärt att hunden inte är överkänslig för ljud.

 4. Hundens reaktion vid annalkande hot.Spöken - två figuranter klädda i vita lakan med vita hinkar på huvudet som har påmålade stora svarta ögon och tänder). Spökena rör sig sakta framåt och stereotypt för att inte framstå som människor. Dessutom vinden bort från hunden för att omöjliggöra människovittring.

  På 3 meters avstånd vänder spökena ryggen till. I slutskedet får föraren säga hundens namn, prata med spökena och demaskera dem.

  - Önskvärt att hunden har en vilja att försvara sig själv och sin förare.

 5. Hundens ev. förändrade leklust under påverkan av provet. (Lek med kamptrasa)

 6. Hundens förmåga att tåla pistolskott. (Lek med kamptrasa - 2 skott brinner av med 10 sek. mellanrum. Skytten gömd på 20 meters avstånd.

  - Önskvärt att hunden tål skarpa ljud i dagens bullriga samhälle.

  Härefter kopplad hund och passiv förare. Då ytterligare två skott med 10 sek. mellanrum.

Vem anordnar mentalbeskrivning?

Mentalbeskrivning anordnas av SBK:s ( Svenska Brukshundsklubben) )avelsavdelningar resp. (x) Godk. skott (x) Genomförd MH/rasklubbar och lokalklubbar efter anmälan till

SBK-förbundet, Box 2050, 123 27 FARSTA.

Vilka hundar äger rätt att deltaga i mentalbeskrivning?

Rätt att deltaga har varje hund som är registrerad i SKK (Svenska kennelklubben), eller av SKK godkänd utländsk klubb, och som uppnått 12 månaders ålder.

Hund av ras för vilken SBK (Svenska brukshundsklubben) har avelsansvaret, skall vara ID-märkt (chipmärkt eller tatuerad).
I övrigt gäller SKK:s bestämmelser.

Rätt att deltaga har även oregistrerad hund
som beskrivs i syfte att utröna dess lämplighet
i samhällsnyttig tjänst.

Medlemsskap i SBK krävs ej. Icke medlem måste inneha gällande ansvarsförsäkring vid provtillfället (t ex civilrättsligt ansvar inom ramen för hundägarens hemförsäkring el. dyl).

Hund skall vara vaccinerad enligt SKK:s gällande bestämmelser.Tillbaka till sidans topp

MH-provet med Lihkkus egna ögon - Lihkkus personliga upplevelse

Nöjesfält i skogen? Hundfest eller hundtest?

Hej! Kristallens Lihkku, heter jag och är Svensk Lapphund. En dag i juni fick jag följa med Matte och Husse på en kul grej - nå't slags nöjespark för hundar - ett hundarnas Gröna Lund, faktiskt.

Först hörde jag hur matte prata' me' de' där köttbenet av plast som jag ibland ser hur hon försöker bita i samtidigt som hon petar sig i örat med den andra änden av benet. Ibland hör jag Husses röst från det där benet. Mycket märkligt...

"Brukshundsklubben", "mentalbeskrivning", "emm-håå", hördes det.

Lördagsnöje

På lörda'n for vi iväg långt, långt bort med pendeltåg och buss. Åkte bil ett stycke med en snäll tant som luktade hund. Vi kom fram till en mysig skog.

Jättekul i skogen

Först tråkigt. Jag la' mej ned och slappade. Så plötsligt skulle jag gå med husse in i skogen. Där träffade vi en trevlig kille. "Testledaren", kallade dom honom och han var svartkädd som jag (jag är ju svartpälsad).

Han tog mej i kopplet och gick en sväng med mig i skogen. Han klämde lite på mej och glodde i munnen på mej, så där som dom brukar göra på hundutställning. Jag gled undan lite och undrade vad killen egentligen ville.

Så gick vi tillbaks till Husse, och han och den där killen började kasta en tjock, vit trasa mellan sej. Givetvis var jag med på den leken. Och vi hade lite dragkamp.

Kul kaninjakt, eller var det inte en kanin?

Vi vandrade vidare. Nåt vitt for fram- och tillbaka en bit bort i skogen, och Husse höll fast mej. Vit kanin, kanske? Osäkert. När Husse släppte mej for jag i väg som ett jehu. Här ska're jagas kanin, tänkte jag.

Men pyttsan. Ba' en tjock vit trasa med snöre i. Så när husse ropade på mej, sprang jag te'baks till honom.

Fridfullt i skogen

Nuuuuu var jag med på noterna! Här va're livat! Ett nöjesfält för hundar! Helfestligt! Husse stod stilla i ett par minuter. Jag strosade och nosade, och slappade. Harlukt överallt. Helmysigt.

Hisklig helkul häxa i skogen

Vi traskade vidare. Ur ett busksnår dök det plötsligt upp svart figur som flaxade omkring - en Häxa som viftade med någonting och ville leka med mej. Men en annan är ju'nte så där som en Rottis eller Schäfer ba' pang direkt på. Nä' man e' Lappis och lite smartare än andra jyckar.

Först drog jag rakt mot Häxan, men FÖRBIIII - en vid båge ut i skogen. Ville få vinden åt rätt håll, nämligen. Man e' jun'te dum när man är Lappis.

Nu kände jag igen lukten. Av människa! Äsch, de' va' ju ba' Tant "Figurant". Jag lekte lite me' henne och sen så gick jag vidare med husse i skogen. Tänka sig att man hade gjort sig sånt besvär ba'fatt jag lille Lihkku, skulle få ha extra kul. "Tullinge" ..."eff-arton", gick snacket.

Blå tåget på Gröna Lund?

Rätt vad det var så flög en stor läskig svartblå figur upp rakt framför oss. Husse blev helskraj, men försökte låtsas som det regnade. Jag började skälla. Husse gick halvvägs fram till den där läskiga grejen. Vilken idiot, tänkte jag. Det här kräver ett resolut ingripande från en klok Lappis.

Jag sprang fram och kollade. Kunde va' nåt farligt... Men vaddå? En OVERALL riggad med snören! Kul! Här va're massor med "äkkschen", må jag säga. Vi knallade förbi den där overallen ett par gånger.

Skrammel stör skogsfriden

Vandra vidare. Nu hördes plötsligt ett skrämmande skrammel från en buske. Ja, ja, tänkte jag nu ha'rom ba' hittat på en ny sån där tivoligrej. Nä, man va'nte särskilt imp'ad. Gick fram och nosade på kedjan som dom hade dra'tt över en plåt.

De' e' ju kanon, hörde jag den svartklädda killen ropa. "Testledaren", alltså. Det här klarar han fint! Beröm honom extra mycket nu!

Snögubbar mitt i sommaren?

Jag nosar och hittar några harlortar som jag tänker börja käka på. Plötsligt får jag se snögubbar - TVÅ SNÖGUBBAR mitt i sommaren!

Nä, dra på trissor! Jag ljuger inte. Helt kritvita med svarta ögon, mun och näsa. Glider liksom sakta, sakta fram mot oss. Jag försöker sniffa och kolla vad det e' för nåt, men vinden ligger åt fel håll.

Klart man blir skärrad, men...

Okej. Jag har sett snögubbar förut - men på VINTERN! Och jag är inte särskilt skrajsen av mej. Husse stod bara och glodde på de där figurerna. Men ibland förstår han inte sitt eget bästa. Det har jag sett så många gånger förr.

Jag drog iväg som blixtens brorsa, bergis 2-3 meter därifrån. Jag e'nte feg, bara smart. Bättre fly än illa fäkta. Eftersom husse stod kvar, blev jag tvungen att gå tillbaka och kolla läget. Måste skydda honom.

Spöken, gick snacket...

Snögubbarna - eller rättare sagt spökena - vände sakta om och visade ryggarna. Då gick Husse fram och hälsade på en av dom och pratade med spöket och lyfte sedan bort huvudet på det.

Äsch, då såg jag. Det var bara Tant "Figurant" som spökat ut sig med en vit plasthink på huvudert och ett lakan. Sedan klädde Husse av den även det andra spöket. Okej. Jag e'nte korkad. Kul grej. Spöken på låtsas. Skoja lite med Lihkku. De' e' okej. Jag tål skämt.

Allting ordnat för min skull. Möjligen kanske också för de andra jyckarna som satt i sina burar i bilar och väntade på sin tur?

Vilda Västern med pang-pang i skogen?

Så började den svartklädda snubben leka med mej och husse igen. Plötsligt hördes det PANG! Äsch, smällar har jag hört förr. Häromsistens när det var nyår. Förstod inte vad det skulle vara för kul med det. Lekte ganska obekymrat vidare. Fyra gånger, sa're pang.

Nöjesfält, eller ett test?

En tant stod och skrev på ett papper och sa till Husse att jag hade "skött mig bra". "Godkänd i emm håå (MH) och skottprov", gick snacket.

Det där begrep jag inte så mycket av men både Husse och Matte blev glada.

De har skrivit av MH-protokollet och lagt upp det på den här sidan längst upp, så att Du kan se hur det ser ut.

Det här med MH var en så pass kul grej att jag rekommenderar alla Lappisar att tjata på sin Husse eller Matte att få komma med på nåt sånt.

MH e' faktiskt det roligaste en lappis kan ha med svansen fortfarande uppkrullad, och faktiskt nästan roligare än att springa omkring och lattja med andra jyckar.

***

Jag, Lihkku, berättade.
Husse och matte skrev.


Tillbaka till sidans topp

To top of PageLihkkus specialbanner
Tillbaka till Lihkkus huvudsida

Copyright © 2002 Bill Leksén. All rights reserved.
-- Uppdaterad: 2011-07-03