Lihkku Till Lihkkus huvudsida
ENORDS- ELLER FLERORDSKOMMANDON

Lihkkus Banner


Fritt sammandrag av ett nyhetsbrev från den kände hundtränaren Adam G. Katz K9-academy, USA.

Förstår hunden hela meningar med många ord?
Adam säger att många hundägare och hundlärare fått för sig att ett kommando bara får vara enstavigt - t ex SITT, STÅ, LIGG, UPP m.m. Självfallet förstår hunden enstaviga ord bättre, vilket är vad vi normalt bör använda ute på fältet. Men en hund förstår faktiskt hela fraser. Underskatta inte hundens fattningsförmåga. Den känner igen ljudmönster, rytmer och satsmelodi, påpekar Adam.

Alla har väl gjort den erfarenheten att om man börjar prata om att det är dags att bada hunden, klippa klorna på'n, så håller den sig gärna undan. Men för mindre viktiga kommandon, brukar Adam vilja ha lite humor i sin hundträning. Istället för "Hupp" för att hoppa in i bilen, så säger han "In med påkarna i bilen!" I stället för SKALL, säger han "Vem är Din pappa?"

Adam har själv en Pitbull. I stället för "buss på" säger han "Easy", eller "Take it easy!" dvs ger sken av att be hunden ta det lugnt. Det är taktiskt att låta en an-fallare tro att föraren försöker hålla en helt vild och okontrollerbar best som inget hellre vill än att sätta sina tänder i busen. Inte smart, säger Adam, att lära busen hur få hunden att se hotfull ut. Ja, precis så lärde Bill sig, av sin far-bror, salig i åminnelse, som hade en skyddsdresserad militärschäfer, nämligen att det förekommer hemliga kommandon som fienden inte ska känna till.Vid ett rättsligt efterspel kan Adam påstå att han gjorde allt för att lugna sin hund, och inte att han med vett och vilja bussat sin hund på busen i självförsvar.

Hundar är faktiskt flerspråkiga

Adam säger "ha kul med hundträningen". Självfallet förstår inte hunden hur varje ord hänger ihop i en lång sats, men den förknippar hela ljudbilden med en viss handling. Därför kan man också träna hunden att förstå olika språk. Adam hade en gång en hund som förstod tre språk. Om Du tränat Din hund med långa satser och fraser i olika språk, så tror vänner och bekanta att hunden är hyperintelligent.
Jodå. Här i Stockholm i vårt kvarter finns en Golden R-hanne som förstår kinesiska, engelska, finska, polska, svenska. Han ägdes först av kinesiska forskare som flyttade hem till Kina. Hans husse är polack och har bott och arbetat länge i Sverige. Hans fru är finska. Deras dotter talar mest svenska. Hunden förstår därför flera språk.

Själv har jag en del hemliga nordsamiska kommandon på mina promenader med Lihkku, ty jag har tröttnat på att ropa STANNA, vilket då ibland leder till att stavgående pensionärer och andra tvärstannar, för att sedan bli sura på mig över att jag ropat åt dem att stanna. Nej, jag pratade med hunden, har jag då sagt. Nordsamiska bättre. Vad är det värsta som kan hända? Att en same som tagit sig en promenad runt Mälaren tvärstannar? Föga troligt!

Jag kör med totalkommunikation, teckenspråk, kroppsspråk, kommandon, signalord, signalfraser. En del säger att då blir hunden förvirrad, men de underkänner nog hundens intelligens och uppfattningsförmåga. Hundar är duktiga på att mer eller mindre läsa tankar, så det spelar nog inte så stor roll vad man än säger, verkar det.

* * *
Bill Leksén

Lihkkus specialbanner
Tillbaka till artikelväljaren


Copyright © Bill Leksén
-- Uppdaterad: 2006-03-04