Lihkku Till Lihkkus huvudsida
Byta namn på hunden

Lihkkus Banner


Många som tar över en omplaceringshund har pippi på att byta namn på hunden. Själv tycker jag att man skall acceptera hunden som den är och även dess dopnamn. Men om hunden är döpt till "Tsar Peter the Great", så har jag en viss förståelse för att den nye ägaren kanske hellre kallar honom kort och gott för "Max", eller något annat. Många vana hundägare säger att det här med namnbytet inte brukar vålla några problem, eftersom hundar är anpassningsbara.

De förstår mycket snabbt det nya signalordet (namnet). En del ovana hundägare har dock frågat hur man bör bete sig. Jag har dryftat detta spörsmål med hundpsykolog som tycker att det förmodligen är lämpligast att så länge som möjligt hålla fast vid hundens gamla invanda kommandon och inte ändra för mycket för en stackars vilsen nykomling.

Sigge - Rocky - VATTEN! och hunden får vatten att dricka. Sigge - Rocky MAT.

Så snart som man märker att hunden lystrar till sitt nya namn Sigge, kan man ta bort det gamla namnet.

* * *
Bill Leksén

Inlärningsformeln Ny_signal + Gammal_signal * Respons

Principen är samma som när man vill ändra ett kommandoord, nämligen att sätta nya kommandot före det gamla och sedan belöna. Arbetar man med klickerträning, så går det här snabbt att åstadkomma. En erfaren hundlärare jag pratat med ger ett exempel på signalprogrammering, och säger: När jag lär ut "SITT", så får hundägarna först lära sina hundar att sitta på "luring", dvs godis i handen, som sedan görs till en handsignal genom att man gör samma sak men utan godis i handen. Godiset ges då från den andra handen. Nu har vi lärt hunden en tydlig signal för att sitta - ett handtecken, och då lägger vi på en NY signal för samma beteende, nämligen ordet "SITT". Vi säger FÖRST "Sitt", SEDAN gör vi handtecknet. Svårare än så är det inte.

Lägg regeln på minnet: först ny signal sedan gammal signal plus förstärkning.

* * *
Bill Leksén

Lihkkus specialbanner
Tillbaka till artikelväljaren


Copyright © Bill Leksén
-- Uppdaterad: 2006-03-04