Lihkku Till Lihkkus huvudsida
Användbar knop med hög "imponationsfaktor"

Lihkkus Banner


Visst är det hundar och hundskötsel som vår matnyttiga klubbtidning skall satsa på. Men nog vore det synd att inte ge läsarna en unik chans att få lära sig en praktisk, lättlärd knop för att sammanbinda två linor - en knop som dessutom har den värdefulla egenskapen att den blir lösare vid ett plötsligt ryck, men dras åt igen varje gång som den belastas.

Knopen är inte särskilt känd bland seglare, bergsklättrare och inte ens bland folk som älskar att knåpa med knopar. Den introducerades av amerikanaren Charles Rosendahl som på 1920-talet var befälhavare på luftskepp, s.k. Zeppelinare. Under hans befäl fick icke någon som helst annan knop användas.

Rosendahl hade som underbefäl upplevt luftskepp som slitit sig från sina förtöjningar i hård storm. Detta ville han inte skulle ske som befälhavare på eget skepp. Tja, duger knopen till förankring av ett större luftskepp, så torde den duga åt en lapphund med stark dragförmåga, resonerar jag. Dessutom är det alltid kul att imponera på vänner och bekanta, - särskilt på folk som i övrigt är ganska duktiga på olika knopar.

Snabbslagen lättlärd förbindningsknop

När luftskeppsepoken upphörde i slutet av 1920-talet, föll den här nyttiga knopen i glömska, men återupptäcktes år 1960, och beskrevs i amerikanska flottans officiella tidskrift. Om jag behöver skarva två linor, slår jag med förkärlek Zeppelinaren. Tampen på linan som kommer in från vänster (mörk lina på bilden) läggs så att bokstaven "b" bildas. Tampen på linan som kommer från höger (ljus lina) läggs som bokstaven "q".

Lägg nu "q" ovanpå "b" och se till att vardera tampen ligger på utsidan. Den mörka linans tamp ligger under linan; den ljusa linans tamp ligger ovanpå linan. Den mörka tampen pekar åt "norr"; den ljusa åt "söder". Dra slutligen resp. tamp genom det gemensamma "hålet" (ögat kallas det på fackspråk) som pilarna visar. Zeppelinaren är en prydlig knop. När den dragits åt sticker tamparna ut i 90 graders vinkel mot varsin lina och pekar snyggt åt varsitt håll. Den är också lätt att ta i sär.

Säker och bra knop

Knop

Om Du bara vill lära Dig en enda knop för att binda ihop linor, så har Du den här. Om Du redan kan slå en råbandsknop, har Du nu fått en avsevärt säkrare knop. Ty mången mans liv har spillts på grund av den mycket osäkra råbandsknopen, skriver den berömde Ashley i sitt standardverk:
The Ashley Book of Knots (ca 3000 knopar).
Om jag skulle evakuera ur ett brinnande hus, och måste skarva två linor, så skulle jag antagligen satsa på Zeppelinaren. För duger den åt luftskepp och lapphund, så duger den även åt mig.

* * *
Bill Leksén

Lihkkus specialbanner
Tillbaka till artikelväljaren


Copyright © Bill Leksén
-- Uppdaterad: 2006-03-04