Lihkku Till Lihkkus huvudsida
TTouch - en beröringsteknik för hund
utvecklad av Linda Tellington-Jones

Lihkkus Banner


Linda Tellington-Jones, internationellt erkänd djurexpert, välkänd hästtränare har utvecklat TTouch, en beröringsmetod för hundar, katter och andra djur. Metoden är inte särskilt känd bland hundägare i Sverige, något mer känd bland hästägare och hästtränare. Djuret berörs med lätta, luftiga cirkulära rörelser. Man nyper försiktigt i hundens skinn, lyfter upp det, för det runt i en cirkel etc. Anses mycket effektivt för att få en lugn och trygg hund.

TTouch skall inte förväxlas med hund-massage som blivit allt mer populärt på senare tid. Nej, metoden bygger snarare på samma principer som Feldenkrais-terapi för människor. Ja, det är nästan som ett slags "healing" för hund.

Linda Tellington är världsberömd för sin förmåga att handskas med livsfarliga djur i bur i Zoologisk trädgård, och når då dithän att hon med lätta cirkulära fingertoppsrörelser tillåts massera den hårda gommen på en tiger eller leopard!

Redan den ryske forskaren Pavlov - världsberömd för sina experiment med hundar - kände till beröringar med hypnotisk effekt på djur. Völgyesi, en ungersk professor, har skrivit en bok om djurhypnos och nämner lätta beröringar av vissa akupunkturställen på djurets mage. Boken finns översatt till engelska med titeln "Hypnosis of Man and Animals" - men är tyvärr slutsåld.

Sedan urminnes tider har nog den här typen av hypnotiska strykningar för såväl människa som djur varit känd, men kunskapen har mer eller mindre gått förlorad i modern tid. I sin bok "The Basic TTouch", beskriver Tellington ett antal olika slag av beröringar som hon gett pedagogiskt beskrivande djurnamn som: Molniga Leoparden, Tvättbjörnen, Snigelvandringen, Björnen, Abalone, Slickande kons tunga, Tigerberöringen, Noaks marsch, Pytonlyftet, Fjärilen etc.

Plogdragande spindlar - s.k. skinnrullning med båda händerna är en beröring som vår lapphund Lihkku tycker om. Båda händernas fingrar får vandra över pälsen på ryggen, medhårs! Man liksom lyfter upp skinnet med fingrarna, knuffar framåt med tummarna, släpper, vandrar sakta framåt med alla 10 fingrarna.

TTouch är inte massage, utan fjäder-lätta beröringar som på neurologisk bas påverkar nervbanorna i kroppen och därmed aktiverar kroppens celler. Det här måste utföras på ett speciellt sätt som man måste lära sig. Mig veterligt finns ännu inga kurser som lär ut metoden här i Sverige. En del kan man lära sig själv genom att läsa Tellingtons böcker som tyvärr inte finns på svenska språket.

Många hundägare tillämpar rent instinktivt vissa saker som att beröra hundens trampdynor fjäderlätt med cirkulära rörelser, massera i hålrummet i trampdynan etc. Jag har ofta träffat hundvana människor med "magiska händer". Man kan lyfta upp hundens päls vid roten och låta pälshåren glida sakta genom fingrarna; starta vid hårrötterna och vandra långsamt uppåt mot pälshårens ytterände m.m. Öronen kan roteras sakta, öronspetsarna smekas på insidan med fjäderlätta cirkulära rörelser; lyfta hundens avslappnade svans och dra den försiktigt ut i en rak linje från kroppen; låta handen glida ut mot svansänden i en serie drag-och-håll-fast-rörelse ett visst antal sekunder etc.

Lätta beröringar över hundens läppar och mungipor, även försiktigt på insidan. Ja, även lätta beröringar inne i den räfflade hårda gommen anses vara till hjälp för att minska hundens skällande. Vår Lihkku nästan somnar.

Men TTouch är inte att bara massera runt hur som helst. Nej, man skall köra i ungefär en sekund i en jämn cirkulär rörelse med pekfingret och långfingret på hundens päls resp. skinn, från läget kl. 6 på en tänkt urtavla - vidare medsols tillbaka till klockan sex, och passera fram till läget kl. 8 på den tänkta urtavlan och tillbaka till klockan 6 igen. Vissa beröringar skall avslutas med en liten "dutt" med fingret. Andra med att man lyfter upp hela handen.

Cirkulär beröring

Den cirkulära rörelsen utförs i vissa lägen snabbt, i andra långsamt. I vissa rörelser skall man blåsa lätt mitt i centrum av den cirkel som man "ritat" på hundens hud. Neurologforskare anser sig ha en förklaringsmodell till varför den här typen av beröringar fungerar. Genom experiment har man funnit att kroppscellerna tycks besitta någon form av egen intelligens. Att kropp och själ är starkt förbundna med varandra visste redan de gamla grekerna. Det är just den cirkulära rörelsen som stimulerar kroppens celler och ger dem ett slags "medvetenhet", anses det. Cellernas smärtminnen lösgöres härvid.

I boken "The Tellington TTouch - A Revolutionary Natural Method to Train and Care for Your Favorite Animal" (medförfattare Sybil Taylor) beskrivs de olika manipulationerna i detalj. Det är också viktigt att den som ger TTouch andas lugnt och stilla och tilltalar hunden med en lugn sövande ton. Man skall tala l-u-g-n-t och s-a-k-ta, och visualisera sina tankar, försöka sända mentala bilder och finna ett slags telepatisk kommunikation med hunden.

Det här låter kanske "flummigt". Det är ett slags "healing" för hund, men det gäller att vara psykiskt mottaglig för det här sättet sätt att tänka och inte bara avfärda det som ovetenskapligt "flum". Allt fler hästtränare i Sverige använder sig aktivt av TTouch, och metoden fungerar alltså även på hund. Ja, på alla däggdjur!

Det här skrev jag mest för att påminna mig själv, ty på sistone har jag glömt att tillämpa TTouch på vår lapphund.

* * *
Bill Leksén

Att tala lugnt till sin hund

In sin bok om beröringsmetoden TTouch framför Linda Tellington intressanta synpunkter på hur man bör ge en hund instruktioner. Hennes åsikter om den saken ansluter till sådant som jag själv lärt mig av erfaret hundfolk, nämligen att långa dalande signaler har avstannande och lugnande inverkan på alla däggdjur, medan korta snabba signaler har en eggande och hetsande effekt.

Därför uttalar jag stoppkommandot som STANNNN-NA med en stark dragning på N-ljudet, eftersom ett långt N-ljud har en lugnande inverkan på hunden.

Hypnotiska effekter

Alla som känner till musikterapi och suggestopedi (super learning), vet att barockmusik av okända mästare framkallar ett meditativt tillstånd. Det entoniga 7-staviga tibetanska standardmantrat "umm-ah-ra-pah-tsa-na-di" har lugnande och meditativ effekt. Om man hummar med ett entonigt ljud som ligger ungefär på ettstrukna H i den diatoniska musik-skalan, så bringas hjärnvindlingarna i samklang med den tonen. Det är det som gör att tibetanska munkar hamnar i ett meditativt, hypnosnära tillstånd.

Snabba hetsande signaler

De flesta av oss har väl. upplevt att hip-hop, rock-n-roll, snabb Salsa och dunkande rytmer har en upphetsande verkan. Det finns neurofysiologiska förklaringar till hur yttre signaler tas upp av nervbanorna. Inom musikterapin är det också väl känt hur rullstolsbundna åldringar nästan börjat hoppa upp ur sina rullstolar när de hör suggestiv marschmusik spelas etc.

Enstaviga kommandon eller flerstaviga?

Klassiska hundtränare anser att ett kommando bör vara enstavigt. Det är lättare att förstå för hunden, sägs det. Men hundexperter som Linda Tellington, Roger Tholen, Morgan Spector m. fl. gör gällande att om man säger ett kommando som SITT NED eller SITT STILLA, så blir kommandot automatiskt mjukare p.g.a. tillägget.

Ett enstavigt SITT uttalar man mer eller mindre omedvetet nästan häftigt, snärtigt, ja kanske rentav lite ovänligt? Man bör ju tala vänligt till sin hund! Själv drar jag t ex på Å-ljudet när jag säger STÅÅÅÅÅ.

Suggestiva "kommandon"

Ända sedan Lihkku var liten valp har jag också kört med den kände Cirkusdirektören Bronetts fras: Får vi be om största möj-liga tyssst-nad..... Frasen sägs lång-sam-mare och lång-s-a-m-m-a re och tystare och tystare, helst redan innan hunden börjat skälla.

"För många ord", tycker somliga. TYST räcker - en enda stavelse. Jag brukar då förklara:

Den här hiskligt långa frasen ÄR INGET KOMMANDO, utan en SUGGESTION! När hunden skäller säger jag skarpt NEJ! Just när hunden tystnat säger jag TYST. Men om jag bedömer att hunden är på väg att börja skälla i en olämplig situation, så försöker jag hindra detta genom att uttala den här suggestionen. Jag säger den långsamt och dalande och låter ljudnivån gå ned till en knappt hörbar viskning. På samma sätt som cirkuspubliken låter sig påverkas av den här suggestionen, påverkas även en hund! Suggestioner fungerar nämligen på både människor och djur.

* * *
Bill Leksén

Lihkkus specialbanner
Tillbaka till artikelväljaren


Copyright © Bill Leksén
-- Uppdaterad: 2006-03-04