- Några smarta knopar för hundägare och andra - Svensk lapphund Kristallens Lihkku informerar.

Smarta knopar för hundägare och andra - Svensk Lapphund Kristallens Lihkku informerar

Till långlineträningen
Lär Dig att slå några användbara knopar

Bild av ett rep

Lihkkus Banner

Smugglarstek (Dick Turpins knop)

När Lihkku var yngre, tränade jag honom flitigt i i långlina. När jag tränade platsliggningar eller behövde gå en bra bit bort för att placera ut ett sökobjekt etc, så kändes det tryggare att tillfälligt binda upp hunden. Jag hade då stor nytta av en smart knop som kallas Smugglarstek som många sjöscouter brukar få lära sig. Det tjusiga med den här knopen är att det snabbt går att lösgöra hunden enbart genom att rycka i den lösa tampen, utan att ens behöva gå fram till hunden. Vitsen med långlineträning är nämligen att agera som om hunden vore lös och få hunden att glömma bort linan.

Smugglarsteket kan slås på en stolpe eller ett räcke.

I vissa lägen när jag gick med Lihkku i långlina i kanintäta områden, ville jag som en extra säkerhetsåtgärd fästa linan vid min bärrem, även om huvudregeln är att alltid låta linan kasa i marken, så att den inte blir en snubbeltråd för andra flanörer och särskilt för att hunden inte skall uppleva linan om ett förlängt koppel, ty det fördärvar långlineträningen.

Men pga hararna och kaninerna, måste jag göra ett avsteg från träningsprincipen. Det har hänt några gånger att linan glidit under klacken, och det vill jag undvika. Men nu gällde det att blixtsnabbt kunna lösgöra linan. Med Smugglarsteket slaget på bärremmen blir tampen ett utlösningshandtag. Jag drar i det och linan lossnar. Samma effekt som med snabbkopplingen på ett hundförarbälte.

När hunden och jag står och väntar på matte utanför en affär, använder jag ofta den här smarta knopen på handtaget på min portfölj. Då är jag ganska säker på att ingen norpar portföljen eller jycken för mig i ett obevakat ögonblick.

Jag har också använt den här knopen till en del andra saker, t exs för att fästa ett paraply runt min axelväskas bärrem; för att snabbt hänga upp en lina på stången till hatthyllan i hallen hemma etc etc.

Den här knopen sägs ha använts av smugglare som snabbt måste lösgöra gods på släp om tullen kommit på dem på spåren.

Den påstås också ha använts av av hästburna bankrånare i Vilda Västern som snabbt måste lossa tömmen och fly sin kos med sin kuse med en jädrans fermitet.

Sant eller icke, men den här beskrivna knopen är verkligen till stor nytta om man tränar hunden i långlina, och faktiskt inte särskilt känd bland hundägare.

[forts. spalt 2]

Smugglarstek - spalt 2

Här har du chansen att få lära Dig den.

Principen för den här knopen är att dubbelvika en bit av linans tamp och på så sätt skapa en avlång låsögla som sticks in i en annan ögla för att skapa fastlåsning, eller "beknip" som det heter på de saltstänkta gossarnas språk.

Genom att inte knyta en knut utan i stället låsa fast linan med öglor i öglor, går det snabbt och enkelt att lossa hela knopen. Det är bara att rycka i tampen och rycka ut låsöglan.

En sådan här dubbelvikt ögla kallas på sjöspråket för "lycka" (ordet är besläktat med engelskans "lock" = att stänga, lås och norskans "lukke"). Nyckstek kallas det när man stuckit in en avlång ögla i en annan ögla för att tillfälligt låsa knopen.

Sjöbusar må rysa, men av pedagogiska skäl, tänker jag beskriva den här knopen med enkelt vardagsspråk och inte använda hyperkorrekt marin terminologi.

Till hands har vi en lång löplina. Ena änden är försedd med en karbinhake och den sitter i hundens sele. Kallas här hundens lina.

Den andra änden är den som normalt släpar efter hunden. Kallas här tamp.

I allmänhet tjudrar jag hunden vid en lyktstolpe, så att hundens lina är ca 3-4 meter, och tampen är runt 15 meter (hela min lina brukar vara ca 20 meter lång).

När man blivit van, slår man snabbt den här knopen med säker hand. Jag kan försäkra att den s.k. imponationsfaktorn är hög när andra hundägare ser på.

Lär Dig slå den här knopen och imponera på Dina vänner och bekanta och framförallt på andra hundägare. Framstå som ett proffs!

Tag ut den här sidan på Din skrivare. Läs och studera och öva lite grand.

Lycka till !


Smugglarsteket på stolpe - bildbeskrivning

Moment 1.
Användbar knop 1

Hundens lina skall vara överst och tampen underst. (Se bilden ovan).

I en punkt på hundens lina, ca en meter från hunden, gör ett veck på linan, så att Du skapar en liten ögla som blir ungefär som bokstaven C där linorna löper samman sida vida sida ca 10 centimeter.

Dra den dubbelvikta linan bakom stolpen, så att öglan "kikar fram" på vänster sida om stolpen. Håll fast denna Ögla nr 1 med vänster hand.

Nyp med höger hand i hundens lina (den övre linan) i en punkt ca en halvmeter från stolpen (se den ringförsedda pilen i bilden) och dubbelvik linan några centimeter, så att en ny ögla (Ögla nr 2) bildas.

Tag Ögla nr 2 och för den på hitsidan om stolpen och trä in den i Ögla nr 1.

Moment 2.
Användbar knop 2

Gå in på den punkt på linan där den ringförsedda pilens ring visas på bild 2.

Nyp med höger hand i tampen (den undre linan - som även om den är över 10 meter lång kallas TAMP ) och dubbelvik linan aningen så att en 3:e ögla skapas.

Stick in denna Ögla nr 3 i den redan befintliga Öglan nr 2.

Moment 3.
Användbar knop 3

Bild 3 visar den färdigslagna knopen på stolpen.

Om Du nu drar hårt i hundens lina (den långa linan på bilden), så fastnar linan allt mer och mer, dvs den kommer i gott beknip som man säger.

När Du snabbt skall lösgöra det hela och vandra vidare med hunden, så rycker Du i tampen (i den röda pilens riktning).

Om Du noga studerar bilden, inser Du nog att när Du rycker i tampen, så ramlar Ögla nr 3 ut ur Ögla nr 2. Slutligen ramlar Ögla nr 2 ut ur Ögla nr 1.

Knopen uppöses nu som genom ett trollslag.

Tips: I förekommande fall kan man sticka en träpinne in i den ögla som syns bakom stolpen när Smugglarsteket är färdigslaget. Detta torde nog i allmänhet inte alls behövas.

* * *

Smugglarsteket kan lika gärna slås horisontellt på ett räcke

När Du lärt Dig slå den här knopen på en stolpe, så är det inte särskilt svårt att slå den horisontellt, på ett räcke, en karm till en parkbänk, en bom el. dyl..

När knopen slås på ett horisontellt objekt behöver Du bara tänka på att hålla den dubbelvikta linan så att hundens lina befinner sig till höger, och tampen till vänster.

Ögla nr 1 skall alltså "kika upp" bakom räcket. Med vänster hand håller Du fast öglan i det läget.

Med höger hand på hundens lina ungefär en halvmeter från räcket nyper Du fram en ögla nr 2 och sticker den in i ögla nr 1 för att till sist nypa fram en 3:e ögla höger hand och sticka den in i ögla nr 2.

Slutligen drar Du hårt i hundens lina, så att det hela kommer i "beknip".

Testa och dra hårt, för att förvissa Dig om att linan verkligen kommer i hårt beknip om hunden skulle "få ett ryck" och försöka dra iväg någonstans.

Om Du rycker i tampen, så lossnar det hela - snabbt och elegant.

Rytmisk minnesramsa för knopslagningen

På stolpe:
Hunden överst - Hundens ögla först - Husse underst - Husses ögla sist.

På räcke:
Hunden till höger - Hundens ögla först - Husse till vänster - Husses ögla sist!

Eller byt här i förekommande fall ut ordet Husse mot Matte.

(Att den dubbelvikta linan först skall dras BAKOM stolpe resp. BAKOM bom är ganska självklart, eller hur? Vi skall ju binda fast hunden).

.


Till sidans topp

Till sidans topp


Grimskaftknopen

En mycket praktisk knop för att bind upp hunden vid en stolpe eller ett räcke i sådant fall där det inte finns någon s.k. D-ring kopplets ytterände. Ett utmärkt alternativ till Smugglarsteket.

Grimskaftknopen sägs ha använts av cowboys för att tillfälligt tjudra hästen utanför saloonen.

Den är på sitt sätt något säkrare än Smugglarsteket, ty om hunden skulle tugga på tampen till Smugglarsteket, så kan han teoretiskt lösgöra sig själv.

Men ingen hund är väl så begåvad att den klarar av att bita i låsöglan och dra den rakt upp för att på så sätt lösgöra Grimskaftknopen?

Drag åt knopen ordentligt, så sitter den rejält, men är ändå mycket lätt att lossa, tack vare knepet med den dubbelvikta linan (öglan) som sticks in i den lilla öglan.

[forts. spalt 2]

Grimskaftknopen - forts.

På hundutställningar har jag sett sett en del hundförare använda Grimskaftknopen för att tjudra hunden vid en stolpe eller ett räcke.

Damer som sysslat mycket med hästridning brukar i allmänhet ha lärt sig den här knopen.

Om Du tränar hunden hands-free med t ex en 8 meter lång lina, dvs både Du och hunden är förenade med en lina som Du knutit runt Din midja, så är det viktigt att blixtsnabbt kunna lossa linan från Dig, om Ni t ex möter flanörer som inte får snubbla på linan.

När Du lärt Dig slå Grimskaftknopen på en stolpe, så klurar du enkelt ut hur Du skall göra för att dra in linan från vänster sida och motols runt Din midja, och sedan slå tampen runt över både den fasta parten och tampen och dubbelvika tampen som ett U och sticka in den i öglan (nyckstek). .

En så här detaljerad bildbeskrivning som nedan, hittar Du nog ingen annanstans.

Lycka till!


Grimskaftknopen - moment 1

Grimskaftknop 1

Grimskaftknopen - moment 1

Den del av linan som kommer in rakt från höger i bilden och som hunden är kopplad till, kallas här hundens lina.

Drag hundens lina från höger och till vänster bakom stolpen. Tampen löper nu bakom stolpen och kommer fram på vänster sida om stolpen. Låt ca 4 decimeter lina fortsätta åt höger och bort från stolpen tillbaka mot hunden.

Nyp med vänster tumme och pekfinger uppifrån över linan alldeles i närheten av stolpen (A), och håll fast linan där. Tag sedan med höger hand över linans tamp, någon decimeter från Din vänstra hand (B).


Grimskaftknopen - moment 2

Grimskaftknop 1

Grimskaftknopen - moment 2

Enklast är att göra så här:

 • skapa en liten ögla genom att föra höger hand direkt över åt vänster, så att Du lägger linan över sig själv, dvs den fria änden (tampen) blir lagd ovanpå linan. Håll fast öglan med vänster nypa

 • vänd på öglan genom att vrida vänsterhanden medsols. Nu vetter öglan mot Dig. Tampen löper under linan och går rakt fram från Dig och vinkelrätt mot hundens lina och vidare under hundens lina. Vi arbetar som synes till höger om stolpen (Se bilden).

Grimskaftknopen -moment 3

Grimskaftknop 1

Grimskaftknopen -moment 3

 • dubbelvik tampen till en bukt, dvs en liten avlång ögla - ett upp-och-nedvänt U - så att tampens ytterände löper samman med tampen ungefär en decimeter.

  Den avlånga öglan skall användas för att göra ett instick i den lilla öglan.


Grimskaftknopen - moment 4

Grimskaftknop 1

Grimskaftknopen - moment 4

 • för den dubbelvikta tampen (låsöglan, "skaftet") över hundens lina och drag den mot Dig

 • stick slutligen in den dubbelvikta tampen i den lilla öglan som Du hela tiden hållit fast i vänster nypa hitom stolpen. (Se sista bilden).


Grimskaftknopen - i stort sett klar

Grimskaftknop 1

Grimskaftknopen - i stort sett klar

Håll den instuckna dubbelvikta tampen (låsöglan) på plats i den lilla öglan. Se bara till att den är tillräckligt lång och väl instucken i den lilla öglan, och verkligen sitter fast däri.

Nu behöver Du bara samsa linorna som det heter. Håll i öglan med den instuckna låsöglan på plats, och drag hårt i hundens lina. Kolla att det hela sitter i ett säkert beknip mot stolpen. Se bara till att den dubbelvikta linan (låsöglan) är tillräckligt lång och väl instucken i den lilla öglan och i säkert beknip inne i öglan.

I princip är Grimskaftknopen inget annat än en snara som försett med s.k. Nyckstek (en låsögla som sticks in i en annan ögla), enligt samma princip som visats med Smugglarsteket som jag först lärde ut i början av den här sidan.

Hunden kommer nu faktiskt ingenstans hur mycket han än drar. När Du vill lösgöra hunden, drar du bara i låsöglan rakt upp, så lossnar hela knopen.


Grimskaftknopen - på ett räcke

När Du blivit säker på att slå Grimskaftknopen på en stolpe, lär Du Dig jättesnabbt att slå den på ett räcke.

Luta bara huvudet kraftigt åt höger, så att Du upplever räcket som en stolpe, så ger det sig direkt hur Du skall göra.

Eller gör en utskrift av den här webb-sidan och vrid sidan 90 grader åt höger, så ser Du hur man gör.

Lycka till!

Självfallet kan den här knopen slås med andra handgrepp, men så här gör jag.

När man fått lite vana, så gör man det automatiskt på något smart sätt, utan att ens tänka på hur man gör.

Personligen är jag mera förtjust i Smugglarsteket.

* * *

Till sidans topp

Till sidans topp


Linda upp långlina, s.k. uppkransning

Det finns flera bra videor på nätet som visar hur man uppkransar en lina (coililng a line), eller "kvejlar en lina" som sjömännen brukar kalla det. Du får Googla eller gå till Youtube och leta själv. Jag har tröttnat på att lägga ut länkar här, eftersom de så ofta byter namn, tas bort etc.

Här lämnar jag en enklare beskrivning med ord: Linknippet skall hållas i höger hand och med vänster hand samlas linan in och läggs i cirklar medsols, så att en avlång krans bildas. Självfallet kan Du också samla ihop linan genom att linda den på axeln el. dyl, eller "knaplinda" den över något lagom avlångt föremål.

Linda inte helt färdigt. Lämna ca 40 cm lina mellan karbinhaken och knippet. Den stumpen skall användas vid uppkransningen.

När linknippet är klart, slår du tampen runt knippet medsols ca 3 gånger, eller mer, och drar åt runt den uppkransade linan. Nu ser linan ut som en kärve på en sädesåker, och vi har fått en liten stump lina över - tampen med karbinhaken.

Vik nu tampen till en stor bukt (ögla) - alltså samma princip som Smugglarsteket ovan - och stick in denna stora ögla genom den övre öppningen, dvs öppningen ovanför midjan på linknippet. Kräng sedan öglan över den övre delen av linknippet. Linda överbliven tamp ett varv runt ena sidan av den övre öglan och drag tampen igenom den öglan.

Nu är det bara att hänga upp linan i karbinhaken.

Om du har ett knippe som är cirka 40 cm långt, så är det smart att vika ihop hela knippet så att det blir hälften så långt och sedan använda samma sätt som ovan med att kränga en ögla av tampen över knippet etc. Se bilden nedan:

Linknippe


Till sidans topp

Till sidans topp


Tillverka lång löplina

Material: Lina och karbinhake

Karbinhake

1. Stick in tampen i karbinhakens metallögla.

2. Drag linan bakåt igen, så att tampen löper parallellt med linan ca 30 cm.

3. Fatta tag i karbinhaken och slå en s.k. överhandsknop så här:

Tag karbinhaken med höger hand och för "dubbeltampen" åt vänster över sig själv
(se bilden nedan)

Dubbellina på gång

4. Stick in karbinhaken i öglan underifrån.

5. Drag åt och jämka linorna så att de löper snyggt parallellt med varandra. Det är viktigt att Du jämkar linorna i knopen, så att de löper parallellt och snyggt som på bilden till höger.

Lina och tamp löper nu invid varandra (alltså dubbelt) ca en decimeter från karbinhakens ögla.

forts.

Beroende på hur Du slagit knopen kan det faktiskt också se lite annorlunda ut än på bilden nedan.

Det beror bl.a. på vilken sida tampen ligger om den långa linan (under eller över, dvs hitom eller bortom i bilden).

Om Du vänder den färdigslagna knopen med karbinhaken ett halvt varv, så kan slutresultatet också se lite annorlunda ut.

Huvudsakligen att Du följt instruktionerna ipunkt 1-4 och att linorna löper parallellt och snyggt, så att Du inte slagit något slags "kärringknut" där linorna korsar på ett osnyggt sätt. Det är parallelliteten i knopen som ger den styrka.

Drag slutligen åt allting stenhårt, för den här knopen skall ju aldrig lösgöras mer.

Nu har Du en långlina med karbinhake att fäst i hundens sele.

Färdigslagen

De avknipsade linändarna "taglar" Du genom att "svetsa" änden - helst med hjälp av en lödkolv, eller genom att elda på linänden med en cigarettändare, eller tändsticka och sedan släcka genast genom att spola vatten på linänden, just när linänden börjat smälta.

Obs! Lina med kärna av Kevlar smälter först vid 500 grader Celcius och kan inte svetsas ens på lågan till en gasspis. Änden kan i sådant fall doppas i smält vax.

Obs! Använd aldrig någonsin hundhalsband tillsammans med långlina, ty då kan hundens nacke skadas.

En annan variant på att "slå en lina på ett fast öga" kan ses på The improved clinch knot"
Till sidans topp

Till sidans topp


Eskil-knopen för att knyta ihop två linor

På mina hundpromenader har jag dock sett andra hundägare knyta ihop linorna med några vanliga amatörmässiga knutar som de sedan får stora svårigheter att lösa upp för hand.

Jag använder ofta ett kortare "transportkoppel" som jag själv tillverkat på det sätt som jag visat ovan.

forts. högerspalten

Eskil forts.

Ofta binder jag tillfälligt ihop kopplets handtag med en längre lina.

Eskil som faktiskt är en ganska okänd knop även bland vana seglare och scouter och andra knopslagare är utmärkt för ändamålet.

Den är lättlärd, prydlig och säker, även om linorna har olika tjocklek.

Eftersom jag tror att långlinetränande hundägare kan ha glädje av den knopen, visar jag den nedan.


Enkel Eskil Över - moment 1
Eskil-knopen bild 1

Så här gör man

Linan till vänster (den gula linan). Obs! Den gula linans tamp ligger ovanför sin fasta part, dvs den fasta parten är hitom Dig när Du börjar slå knopen..

Vik en bukt (en avlång ögla) som bilden visar (kan ju också vara ett handtag på ett koppel).

Stick in den högra linans (röda linans) tamp från ovan - för tampen åt vänster och upp på vänster sida på den sida som vetter mot Dig.

Drag den RÖDA linans tamp över den gula linans bukt, dvs drag den över den gula linans tamp och dess fasta part.


Enkel Eskil Över - moment 2
Eskil-knopen bild 2
... runt under hela bukten, dvs under den gula linans tamp och dess fasta part...

...tillbaka åt Ditt håll...


Enkel Eskil Över - moment 3
Eskil-knopen bild 3
... korsa den RÖDA linan, och...


Enkel Eskil Över - moment 4
Eskil-knopen bild 4
... drag den RÖDA linans tamp vidare under den gula linans tamp...

... och upp ur den gula linans bukt...


Eskil-knopen bild 5Justera knopen, så att tamp och fast part på vardera linan ligger parallellt, snyggt och prydligt.

En lite säkrare variant är att låta den röda tampen i stället korsa UNDER sin egen fasta part. Någon bild behöver inte visas för detta, när Du lärt Dig slå en Eskil.

b

Eskil-knopen finns bl.a. beskriven i boken Harry Asher. Knop & Stek. ICA bokförlag.
Obs! En utvecklad variant med flera rundtörnar runt om beknipet är: the Albright knot


Till sidans topp

Till sidans topp


Skotstek - klassikern för att förena 2 linor med varandra

Linor bör inte förenas med Råbandsknop, eftersom den förbindningen inte är så stabil som många tror.

Den berömde Ashley som skrivit verket The Ashley book of knots av Clifford W. Ashley, Faber and faber (London, Boston) säger att råbandsknopen har kostat många människoliv. Den är ingen säker knop.

Själv tycker jag att det är Eskil-knopen som gäller, men seglare brukar använda skotstek ...

Tips! Om Du vill öva på knopar för sammanfogning av 2 linor, använd linor som har olika färg, t ex en svart och en ljus lina, så ser Du lättare hur de olika linorna löper sinsemellan i knopen.

Så här förenar Du 2 linor med Skotstek

Lägg ut de 2 linorna framför dig på ett arbetsbord (eller på marken). Låt den grå linan (Rope 1) löpa vågrätt från vänster och den gröna linan (Rope 2) löpa vågrätt från höger.

Se bild 1 nedan

Tag den grå linan (Rope 1). Gör en bukt vid linans ände,
dvs för tampen uppåt och bakåt, åt vänster.

Skotstek bild 1

Se bild 2 nedan

Tag den gröna linan (Rope 2) som bilden visar. För in dess ände under bukten på den grå linan (Rope 1) - drag den vidare över tampen på den grå linan (Rope 1) och vidare under(bakom) både tampen på den grå linan och den fasta parten på den grå linan.

Fast part kallar man den längre delen av linan, i motsats till tamp.

Skotstek bild 2

Se bild 3 nedan

Skotstek bild 3

Fortsätt dra tampen på den gröna linan (Rope 2) över den fasta parten på grå linan (Rope 1); in i buktens vänstra fält - vidare under den gröna linan (Rope 2) och sedan upp igen ut ur buktens högra fält (glipan); till sist över tampen på den grå linan (Rope 1).

Skotsteket, forts..

Bild 4 nedan visar det färdiga Skotsteket

Skotstek bild 4

Observera i det färdigslagna skotsteket, att både tampen på den grå linan (Rope 1) och tampen på den gröna linan (Rope 2) skall löpa åt varsitt håll, men på SAMMA sida, dvs bortåt från Dig, ty annars uppstår ett s.k. Falskt skotstek.

Över huvud taget är principen för all knopslagning att linorna löper parallella. Det är parallelliteten i linorna som skapar ett gott beknip, och ofta är det tack vare detta som en viss knop går snabbt att lösa upp.

Säkrat skotstek

Ingen bild behöver väl visas när Du med hjälp av de ovanstående mycket tydliga instruktionerna lärt Dig slå ett korrekt skotstek

Man kan säkra Skotsteket så här:

- tag tampen på den gröna linan (Rope 2) och stick den tillbaka in i bukten genom den den nedre glipan och under tampen på den gröna linan (Rope 2)
och slutligen upp igen (ut igen) och en bit över den fasta parten på den grå linan (Rope 2).

Variant med s.k. nyckstek

Principen med att dubbelvika en tamp och sticka in den dubbelvikt är ett vanligt sätt för att låsa knopar och stek som man sedan vill lösa upp blixtsnabbt.

Dick Turpins Knop (Smugglarsteket) utnyttjar detta. Det brukar kallas Nyckstek.

Gör så här:

- dubbelvik tampen på den grönan linan (Rope 2) och stick den in tillbaka in i bukten under den gröna linan (Rope 2) tillbaka samma väg som tampen kom från.

Skotsteket kommer härvid i gott beknip. Ett ryck i tampen lossar steket blixtsnabbt.

Så gör de salta gossarna till sjöss.

Obs! Om den ena linan är smalare än den andra, så skall korsningen mellan linorna och beknipet göras med den smalare linan. Ofta rekommenderas också s.k. dubbelt skotstek, genom att tampen dras två gånger runt hela bukten. Anses mycket lättare att lösa upp än det vanliga skotsteket.

Jag visar inga bilder av de här specialarna, utan hänvisar till bra ställen på Internet där man kan lära sig mer om knopar.

Råbandsknopen hör dock till allmänbildningen att känna till är användbar i vardagslivet. Hur man slår den kan Du se på Hur man slår en råbandsknop

* * *

Till sidans topp

Till sidans topp


Zeppelinaren - the Zeppeline Bend


Zeppelin-knopen

Knop efter Charles Rosendahl, befälhavare på luftskepp

Ganska okänd knop som användes förr i tiden för att förtöja Luftskepp, s.k. Zeppelinare. Knopen föll i glömska. Återupptäckt år 1960, då beskriven i den amerikanska flottans officiella tidskrift.

Zeppelinaren är lättlärd. Se bilden här bredvid. Bra minnesknep är att tänka sig de små bokstäverna "b" och "q".

Öva genom att lägga de två linorna på ett bord framför Dig. Lägg den vänstra (gråfärgade) linans tamp under den ingående linan så att bokstaven "b" bildas. Lägg den högra (ofärgade) linans tamp ovanpå den ingående linan så att bokstaven "q" bildas.

Lägg "q" ovanpå "b" som bilden visar.

Viktigt är att den grå tampen pekar åt norr och den ofärgade åt söder. Drag in den ofärgade tampen i det gemensamma "hålet" och uppåt (ut ur hålet). Drag den grå tampen nedåt genom "hålet". Prydlgaste är att låta den grå tampen korsa den ofärgade tampen åt öster (åt höger). När Du dragit åt knopen kommer tamparna att sticka ut i 90 graders vinkel mot resp. lina och peka åt varsitt håll.

Zeppelinaren har den mycket värdefulla egenskapen att den blir blir lösare vid ett plötsligt ryck, men dras åt igen varje gång den utsätts för belastning. Det var den enda förbindningsknop som Rosendahl godkände på de luftskepp han framförde.


Till sidans topp

Till sidans topp


Att slå ett Pålstek

Pålsteket kanske en hundägare kan leva utan, men faktum är att man bara en repstump snabbt kan tillverka ett hundhalsband med tillhörande koppel i ett enda stycke, och av sådant slag som icke stryper hunden. Dessutom hör det mer eller mindre till allmänbildningen att kunna slå ett Pålstek.

Ett Pålstek med liten ögla kan faktiskt också användas som ett handtag till ett tillfälligt koppel som förfärdigats av en repstump eller lina.

Pålsteket kan kan slås på en del olika sätt.

Sjöfolket brukar först lägga tampen runt en påle, när de skall förtöja ett skepp.

Eftersom Du här inte har någon livs levande instruktör till hands, är det förmodligen enklare att lära sig Pålsteket på det sätt som här beskrivs.

Det finns många olika sätt att slå Pålsteket. När Du själv fått upp lite snits på hur det skall slås, spelar det ingen roll exakt hur Du gör. Huvudsaken är att Du uppnår rätt resultat. Studera bilderna noga, så tror jag nog att Du klarar detta på egen hand.

Lägg ut ca 2 meter lina på ett bord, eller på marken.

Den del av linan som på bilden vetter åt vänster kallas "fast part".

Den del av linan som på bilden vetter åt höger kallas "tamp".

Pålstek 1

Se bild 1 ovan

Tag med nypan tag i tampen (alltså högra delen av linan på bilden), ungefär en halvmeter in på linan från tampens ände.

För med höger hand linan direkt åt vänster och lägg den så att en liten ögla ligger ovanpå linans fasta part..

Som synes på bilden kommer den fasta parten in från vänster - ringlar sig upp - och går motsols och korsar den fasta parten och fortsätter åt höger.

Den lilla öglan som skapats vetter uppåt (bort från Dig).

Tag med höger hand tag i tampen och för den i en ganska vid båge motsols. Då bildas en större ögla som befinner sig längst ut till höger. Låt gärna den vara ca 2 decimeter i diameter.

Det är ju den stora öglan som är tänkt att träs över en påle.

Pålstek

Se bild 2 ovan

Den lilla öglan (den som handen håller i på bilden) skall vara liten. Tampen är alltså relativt lång.

För in tampen underifrån genom den lilla öglan, den skall löpa i inne i den lilla öglan så att den vetter från Dig. Nyp med vänster tumme och pekfinger och håll fast där tampen korsar linan.

[forts. i höger spalt]

Pålstek, forts.

Drag tampen vidare bakom - dvs under - den fasta parten, dvs den del av linan som kommer in från vänster.

Drag tampen vidare tillbaka till höger och slutligen genom den lilla öglan "nedåt i sjön". I öglan skall tampen löpa närmast Dig.

Principen för tampen är att den går motsols och i högertrafik. Jämka linan och håll emot den stora öglan (den som skall träs över en påle), och drag åt.

Pålsteket är nu färdigslaget och klart. Om Du tittar på bilden nedan, så klarnar det nog.

Se bild 3 nedan - pålsteket klart.

Pålstek

Här en liten saga som minnesknep för Pålsteket.

Titta på bilden här till vänster.

Vi leker att den lilla öglan är en liten sjö. Ur sjön dyker en sjöjungfru upp. Hon kommer upp i högertrafik, ty på sjön gäller högertrafik.

Så smyger hon bakom den fasta parten (den del som vetter mot skeppet).

Men hon blir skrajsen och rundar den fasta parten underifrån och smyger snabbt tillbaka för att dyka ned i sjön igen i högertrafik, ty annars blir det ett falskt pålstek.

Pålsteket är ganska lätt att lösa upp. Vill man vara särskilt smart, så skapar man en liten ögla av tampen - kallas "lycka" - och sticker ned en bit dubbelvikt tamp. Då går det snabbt att upp pålsteket precis som man gör med Dick Turpins knop. Bara rycka i tampen.

ett stek, steket. Denna sjöterm kommer från holländskan som så många andra sjötermer gör och grundbetydelsen är "genomstickning". Ett stek kännetecknas av att en tamp "sticks igenom" ett "öga" (saltstänka grabbar säger nog inte gärna "ögla"). Ett stek används för att fästa en lina vid ett fast föremål.

En knop knyts, t ex för att binda ihop 2 linor etc.

För att förenkla framställningen här har jag kallat såväl knop som stek rätt och slätt "knop".

Varför heter det inte "en stek". Nej, "en stek" är ett köttstycke som är genomstucket av ett spett. Som synes betyder "stek" något som är "genomstucket".

"Knut" är fackfolkets föraktfulla benämning för sådant som knytes av okunniga amatörer, t ex kärringknut.

Pålsteket är mycket användbart om Du hamnat i sjön och någon kastar ut en livlina till Dig.

Med vänster hand håller Du fast livlinan och slår den lilla öglan. Du drar tampen förbi Din vänstra sida och bakom Din rygg och fram till Din högra sida (alltså motsols). Med höger hand slår Du pålsteket, och kan dras i land på ett säkert sätt.

Det behövs inte mycket övning för att klara det här, utan att gripas av panik.


Förstärkt pålstek - överkurs

När "sjöjungfrun" dykt upp ur sjön (tampen kommit upp ur den lilla öglan) smyger hon bakom linan åt nordväst och sedan österut framför linan (hitom linan) och åt sydväst bakom linan igen, innan hon dyker ned i hålet. Ingen bild visas här. När Du lärt Dig slå pålsteket på vanligt sätt, förstår Du direkt det som skrivits här.

* * *

Till sidans topp

Till sidans topp


Enkel löpknop

Är lätt att slå, och kan kanske vara användbar till något.

Fast part kommer in från vänster

Tampen kröks upp och läggs under den fasta parten, så att en liten ögla skapas.
(Bild 1)

Skapa en relativt stor ögla genom att nypa tag i den fasta parten någon decimeter från den lilla öglan (som den ringförsedda pilen visar) och dubbelvik linan på det stället.

Trä den dubbelvikta linan (som nu blir till en relativt stor ögla) och trä den in genom den lilla öglan. Dra tampen åt vänster och den stora öglan åt höger.

Nu har du skapat en enkel löpknop. (Bild 2)

Fascinerande är att om man slår Smugglarsteket på fri hand (i luften) alltså ej på stolpe, ej på räcke - så skapas den här löpknopen som ett trolleri.

Det här förefaller vara den inneboende hemligheten i Smugglarsteket.
Den är alltså i princip en enkel löpknop med ett smart beknip.

Enkel löpknop, forts.

Löpknop

Övning ger fädighet

Det lönar sig faktiskt att öva lite grand på de här nyttiga knoparna som terapi. Och man blir ganska snabbt förtrogen med principerna, och börjar då hitta på egna smarta sätt för att knyta fast saker och ting på ett praktiskt sätt.

Använd gärna en bit lina (ca en meter lång) som träningsredskap.

Lycka till !

Till sidans topp

Till sidans topp


Förstärkt kostek, Lärkhuvud med instick (Pedigree Cow Hitch)

För att fästa en lina på en ring, D-hake, eller direkt på en annan lina etc

Kärt barn har många namn. Pedigree Cow Hitch som denna fastgöringsknop kallas på engelska använder jag ofta när jag tillfälligt vill fästa änden av långlinan vid en D-hake som jag snäpper på min bärrem etc.

Kosteket forts.

Det som är bra med "kosteket" är att det är ganska lätt att lösa upp.

Det ganska osäkra kosteket blir säkert genom det extra insticket. Scouterna brukar kalla den här knopen för Lärkhuvud.


Kosteket - moment A
Kosteket bild 1

Så här gör man
A. Stick in tampen under ringens kant; trä tampen genom ringen nerifrån och uppåt, över ringens kant; vidare under linans fasta part (den del av linan som är hundens lina).

Kosteket - moment B
Kosteket bild 2
B. Dra tampen över ringens kant.

Kosteket - moment C
Kosteket bild 3
C: Stick tampen nedåt, genom ringen och under ringens kant, och vidare över linan.

Obs! Nu löper tamp och lina parallellt under ringens kant och över den tvärsgående tampen. Det är just det som är det fiffiga med den här knopen.


Kosteket - moment D
Kosteket bild 4
D. Säkra kosteket med ett s.k. instick som bilden visar.

Kosteket - färdigslaget - moment E

Kosteket bild 5E. Nu är det förstärkta kosteket färdigt. Samsa lina och tamp, dvs dra åt det hela.

Självfallet kan man slå den här knopen genom att sticka in tampen över ringens kant och trä tampen uppifrån och ned och under ringens kant.

De flesta knopar kan slås "spegelvänt" och ger ändå samma resultat.


Till sidans topp

Till sidans topp


Constrictor-stek

Kan användas för att slå fast ett par handskar på en kort linstump, knyta igen en säck etc.

Varning: Om Constrictorn dras åt för hårt på en bom, så blir den nästan omöjlig att lossa, och måste skäras av med kniv.

Det berättas i knoplitteraturen om en utbrytarkung som erbjöd publiken att binda honom. En sjöman surrade honom med en mängd Constrictor-stek och det slutade med att utbrytarkungen nästan strök med och måste skäras loss.

Men om man drar åt den lagom, eller gör ett s.k. nyckstek i det sista insticket, så går den relativt lätt att lossa.

Constrictor-stek forts.

Om Constrictorn slagts på ett par handskar som ju är mjuka och fjädrande, så blir det inga som helst problem att lossa knopen.

Namnet Constrictor-stek syftar på Boa Constrictor som stryper sina offer.


Constrictor - moment A
Constrictor bild 1

Så här gör man
Lägg tampen på bommen (handskparet) framifrån och gå runt.

Tampen kommer ut igen underifrån, går snett till vänster och korsar sig själv.

Tänk Dig linan som ett omvänt bråkstreck ( \ )


Constrictor - moment B
Constrictor bild 2
... gå runt bommen (handskparet) på vänster sida.

Kom fram underifrån, gå nu åt höger....


Constrictor - moment C
Constrictor bild 3
... korsa tampen UNDER linan och gå uppåt åt höger.

Tänk dig linan som ett rättvänt bråkstreck ( / )

Stick in tampen under linan i den högra rundtörnen som bilden visar.


Constrictor - moment D
Constrictor bild 4
Innan det sista insticket görs, kan Du i stället vika tampen till en bukt (som ett upp-och-ned-vänt U) och sticka in bukten. Detta kallas för "nyckstek".

När Du sedan vill lossa knopen drar Du bara i tampen, dvs utnyttjar samma princip som vid Smugglarstek resp. Grimskaftknop.

Obs! Bilden visar dock Constrictor-steket slaget med ett rakt instick för maximal låsning, utan nyckstek.


Bågsträngsknopen

- erbjuder ett enkelt sätt att justera längden på ett rep, t ex ett tältstag eller ett boskapstjuder.

Startläget är en s.k. överhandsknop.

Linan är tänkt att komma in från Din vänstra sida. Tampen är till höger.

Obs! Drag tampen UNDER den inkommande linan, och stick in tampen i öglan (ögat).

Överhandsknop
Nyp tag i tampen (på höger sida!) med tumme och pekfinger. Låt tampen vara ca 50 cm lång. För tampen i en vid båge medsols (se nästa bild i höger spalt).

Stick in tampen i det mellanrum som vetter åt höger inne i överhandsknopen.

Håll fast i linan (på vänster sida), och fatta tag i den stora öglan och drag den nedåt och lite åt höger. Känn hur den låser fast.

Om man drar i tampen inifrån öglan, så kan man göra öglan större. Det går också att lösa upp knopen genom att dra på det sättet.

Om Du slårt knopen exakt efter de här anvisningarna, så låser den effektivt, särskilt om Du makar ihop själv knuten. Men om Du "vänder på hela steken", så att tampen vetter nedåt i stället för uppåt, så låser inte knopen lika effektivt.

[forts. högerspalten]

Bågsträngsknop forts.

Bågsträngsknop

En utmärkt knop för att fästa en lina vid en bom eller stolpe och i efterhand justera längden och spänna linan.

Innan Du sticker in tampen i överhandsknopens mellanrum, kan Du t ex dra tampen runt en stolpe eller bom eller dylikt.

Den här knopen kan användas för ett tillfälligt hundhalsband med koppel i ett läge där man inte har något koppel till hands, men har ett ca 2 meter långt rep eller lina,. eftersom man kan justera öglans storlek. Men Du måste i så fall trä öglan över hundens huvud åt rätt håll, så att knopen låser ju mer hunden drar.

Om hunden drar, så blir den inte strypt, eftersom öglan låses ju mer man drar i den s.k. fasta parten, alltså den del som hundägaren skall hålla i.

Den här öglan användas förr i tiden av bågskyttar för att fästa ena änden av bågsträngen till bågen. På så sätt kunde strängen förlängas, så att bågen kunde avlastas när den ej behövdes.


Justerbar glidknop - en mycket enkel fastgöringsknop - lätt att lära sig, lätt att komma ihåg.
Den kan användas till allt möjligt, t ex för att spänna en tältlina eller fästa änden av en tvättlina i en krok eller stång m.m.

Obs!
På sidan animatedknots.com visas på ett pedagogiskt sätt hur man slår en mängd olika knlpar. Denna sida är helt fantastisk för den knopintresserade.


Till sidans topp

Till sidans topp


Created: 2004-04-12 Updated: 2015-08-08